اتاق فرار های شیراز

شما میتوانید در این صفحه تمامی اتاق فرار های شیراز را مشاهده کنید
مشاهده کلیه ی اتاق فرار های شیراز | شیراز,,اتاق فرار های شیراز,اتاق فرار شیراز,اسکیپ شیراز,اسکیپ روم شیراز,اتاق شیراز,اسکیپ روم های شیراز,اسکیپ های شیراز,اتاق های شیراز, اتاق فرار های شیراز

اتاق فرار فوبیا رزرو فعال است
 • 16+
 • 5.0

اتاق فرار فوبیا

ارائه دهنده : ژوپ گیم مکان : شیراز، فرهنگ شهر ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 120,000100,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار فال نحس رزرو فعال است
 • 16+
 • 4.3

اتاق فرار فال نحس

ارائه دهنده : ژوپ گیم مکان : شیراز، فرهنگ شهر ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 120,000100,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار کوانتوم رزرو فعال است
 • 16+
 • 2.5

اتاق فرار کوانتوم

ارائه دهنده : Quantum مکان : شیراز، فرهنگشهر ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 100,00080,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار اشک رزرو فعال است
 • 14+
 • 5.0

اتاق فرار اشک

ارائه دهنده : Raddepa مکان : شیراز، خیابان برق ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 95,00095,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار ردپا رزرو فعال است
 • 14+
 • 5.0

اتاق فرار ردپا

ارائه دهنده : Raddepa مکان : شیراز، خیابان برق ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 95,00095,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار چرنوبیل - دیاکو رزرو غیرفعال
 • 16+
 • 0

اتاق فرار چرنوبیل - دیاکو

ارائه دهنده : Diako Club مکان : شیراز، ژانر اتاق فرار : معمایی 110,00078,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار جوکر - دیاکو رزرو غیرفعال
 • 16+
 • 0

اتاق فرار جوکر - دیاکو

ارائه دهنده : Diako Club مکان : شیراز، ژانر اتاق فرار : معمایی 110,00068,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار داوینچی رزرو غیرفعال
 • 16+
 • 0

اتاق فرار داوینچی

ارائه دهنده : Diako Club مکان : شیراز، ژانر اتاق فرار : معمایی 110,00068,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار کما - دیاکو رزرو غیرفعال
 • 16+
 • 0

اتاق فرار کما - دیاکو

ارائه دهنده : Diako Club مکان : شیراز، ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 110,00088,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار زار رزرو غیرفعال
 • 16+
 • 0

اتاق فرار زار

ارائه دهنده : RazeMaz مکان : شیراز، ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 110,00090,000 تومان   (برای هر نفر)
10 از 30 رکورد موجود

شیراز,,اتاق فرار های شیراز,اتاق فرار شیراز,اسکیپ شیراز,اسکیپ روم شیراز,اتاق شیراز,اسکیپ روم های شیراز,اسکیپ های شیراز,اتاق های شیراز, اتاق فرار های شیراز | مشاهده کلیه ی اتاق فرار های شیراز

مشاهده کلیه ی اتاق فرار های شیراز | شیراز,,اتاق فرار های شیراز,اتاق فرار شیراز,اسکیپ شیراز,اسکیپ روم شیراز,اتاق شیراز,اسکیپ روم های شیراز,اسکیپ های شیراز,اتاق های شیراز, اتاق فرار های شیراز