اتاق فرار ترسناک

شما میتوانید در این صفحه تمامی اتاق فرار ترسناک را مشاهده کنید
مشاهده کلیه ی اتاق فرار ترسناک | ترسناک,,اتاق فرار های ترسناک,اتاق فرار ترسناک,اسکیپ ترسناک,اسکیپ روم ترسناک,اتاق ترسناک,اسکیپ روم های ترسناک,اسکیپ های ترسناک,اتاق های ترسناک, اتاق فرار ترسناک

اتاق فرار فوبیا رزرو فعال است
 • 16+
 • 5.0

اتاق فرار فوبیا

ارائه دهنده : ژوپ گیم مکان : شیراز، فرهنگ شهر ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 120,000100,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار فال نحس رزرو فعال است
 • 16+
 • 4.3

اتاق فرار فال نحس

ارائه دهنده : ژوپ گیم مکان : شیراز، فرهنگ شهر ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 120,000100,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار الموت رزرو فعال است
 • 16+
 • 5.0

اتاق فرار الموت

ارائه دهنده : سی اسکیپ مکان : بندر انزلی، ناصرخسرو ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 120,000100,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار مستاجر رزرو فعال است
 • 18+
 • 4.3

اتاق فرار مستاجر

ارائه دهنده : Elf Escape مکان : تهران، پیروزی ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 120,000100,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار کوانتوم رزرو فعال است
 • 16+
 • 2.5

اتاق فرار کوانتوم

ارائه دهنده : Quantum مکان : شیراز، فرهنگشهر ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 100,00080,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار مرداب رزرو فعال است
 • 16+
 • 3.8

اتاق فرار مرداب

ارائه دهنده : بارکد اسکیپ مکان : تهران، ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 160,000120,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار تالار مرگ رزرو فعال است
 • 16+
 • 4.2

اتاق فرار تالار مرگ

ارائه دهنده : مگا اسکیپ مکان : تهران، اکباتان ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 100,00090,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار اشک رزرو فعال است
 • 14+
 • 5.0

اتاق فرار اشک

ارائه دهنده : Raddepa مکان : شیراز، خیابان برق ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 95,00095,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار مزرعه وحشت رزرو فعال است
 • 18+
 • 0

اتاق فرار مزرعه وحشت

ارائه دهنده : اسکیپ فا مکان : تهران، ستاری شمال ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 130,000120,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار موزه وارانسی رزرو فعال است
 • 16+
 • 5.0

اتاق فرار موزه وارانسی

ارائه دهنده : Escape Madness مکان : تهران، پیروزی ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 120,000100,000 تومان   (برای هر نفر)
10 از 136 رکورد موجود

ترسناک,,اتاق فرار های ترسناک,اتاق فرار ترسناک,اسکیپ ترسناک,اسکیپ روم ترسناک,اتاق ترسناک,اسکیپ روم های ترسناک,اسکیپ های ترسناک,اتاق های ترسناک, اتاق فرار ترسناک | مشاهده کلیه ی اتاق فرار ترسناک

مشاهده کلیه ی اتاق فرار ترسناک | ترسناک,,اتاق فرار های ترسناک,اتاق فرار ترسناک,اسکیپ ترسناک,اسکیپ روم ترسناک,اتاق ترسناک,اسکیپ روم های ترسناک,اسکیپ های ترسناک,اتاق های ترسناک, اتاق فرار ترسناک