اتاق فرار قضاوت
اتاق فرار « قضاوت » اولین اتاق از مجموعه « فورت اسکیپ » هست که تو منطقه تکاوران تهران قرار گرفته است | اتاق فرار دلهره آور,اتاق فرار قضاوت,اتاق فرار دلهره آور تهران,اتاق فرار دلهره آورد در تهران,اتاق فرار مجموعه فورت اسکیپ,مجموعه فورت اسکیپ,فورت اسکیپ,اسکیپ روم قضاوت,اسکیپ روم دلهره آور تهران,اسکیپ روم ترسناک تهران,اسکیپ روم قضاوت فورت اسکیپ,اسکیپ روم های فورت اسکیپ,اسکیپ روم رسالت,اتاق فرار رسالت,اتاق فرار منظقه رسالت,اتاق فرار سرسبز,اسکیپ روم شرق تهران, اسکیپ روم های شرق تهران,اتاق فرارهای شرق تهران

 • escape room creator از مجموعه : FortEscape
 • escape room review امتیاز : 5.0/5
 • escape room genere ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره
 • escape room price مبلغ بازی :70,000 تومان (برای هر نفر)
 • min age محدودیت سنی این بازی :16+
 • escape room address مکان : تهران،
 • escape room number of persons تعداد نفرات : از 4 تا 9 نفر
 • escape room time مدت زمان بازی : 90 دقیقه
 • escape room hardness degree درجه سختی بازی : 8 از 10
 • escape room address آدرس دقیق : تهران، رسالت. تکاوران شمالی. نبش لاله دوم
اطلاعات تماس اتاق فرار قضاوت
نشان ها
 • 16+
 • 5.0
قیمت
70,000 تومان90,000 تومان %22.2 تخفیف

اتاق فرار « قضاوت » اولین اتاق از مجموعه « فورت اسکیپ » هست که تو منطقه تکاوران تهران قرار گرفته است | اتاق فرار دلهره آور,اتاق فرار قضاوت,اتاق فرار دلهره آور تهران,اتاق فرار دلهره آورد در تهران,اتاق فرار مجموعه فورت اسکیپ,مجموعه فورت اسکیپ,فورت اسکیپ,اسکیپ روم قضاوت,اسکیپ روم دلهره آور تهران,اسکیپ روم ترسناک تهران,اسکیپ روم قضاوت فورت اسکیپ,اسکیپ روم های فورت اسکیپ,اسکیپ روم رسالت,اتاق فرار رسالت,اتاق فرار منظقه رسالت,اتاق فرار سرسبز,اسکیپ روم شرق تهران, اسکیپ روم های شرق تهران,اتاق فرارهای شرق تهران

اتاق فرار « قضاوت » اولین اتاق از مجموعه « فورت اسکیپ » هست که تو منطقه تکاوران تهران قرار گرفته است | اتاق فرار دلهره آور,اتاق فرار قضاوت,اتاق فرار دلهره آور تهران,اتاق فرار دلهره آورد در تهران,اتاق فرار مجموعه فورت اسکیپ,مجموعه فورت اسکیپ,فورت اسکیپ,اسکیپ روم قضاوت,اسکیپ روم دلهره آور تهران,اسکیپ روم ترسناک تهران,اسکیپ روم قضاوت فورت اسکیپ,اسکیپ روم های فورت اسکیپ,اسکیپ روم رسالت,اتاق فرار رسالت,اتاق فرار منظقه رسالت,اتاق فرار سرسبز,اسکیپ روم شرق تهران, اسکیپ روم های شرق تهران,اتاق فرارهای شرق تهران