اتاق فرار مسلخ
اتاق فرار مسلخ یکی از اتاق فرار های شعبه مرکزی مجموعه رازماز در ژانر ترسناک و دلهره آور میباشد . | اتاق فرار مسلخ,اسکیپ روم مسلخ,اتاق فرار ترسناک مسلخ,مسلخ راز ماز,مسلخ رازماز,اتاق فرار مسلخ رازماز,اسکیپ روم مسلخ رازماز,اتاق فرار شیراز,اتاق فرار ترسناک شیراز,اسکیپ روم شیراز,اسکیپ روم ترسناک شیراز,اتاق فرار های شیراز,اسکیپ روم های شیراز,مجموعه اتاق فرار های رازماز,اسکیپ روم رازماز,اتاق فرار رازمازاسکیپ روم رازماز,اتاق فرار رازماز,اتاق فرار چمران شیراز,اسکیپ روم چمران شیراز,اتاق فرار های چمران شیراز,اسکیپ روم های چمران شیراز

 • escape room creator از مجموعه : RazeMaz
 • escape room review امتیاز : 0/5
 • escape room genere ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره
 • escape room price مبلغ بازی :85,000 تومان (برای هر نفر)
 • escape room price محدودیت سنی این بازی :16+
 • escape room address مکان : شیراز،
 • escape room number of persons تعداد نفرات : از 6 تا 8 نفر
 • escape room time مدت زمان بازی : 90 دقیقه
 • escape room hardness degree درجه سختی بازی : 9 از 10
 • escape room address آدرس دقیق : شیراز، فلكه دانشجو ، ابتداى بلوار چمران ، كوچه ١٢، مجموعه رازماز ، شعبه مرکزی
اطلاعات تماس اتاق فرار مسلخ
نشان ها
 • 16+
 • 0
قیمت
85,000 تومان110,000 تومان %22.7 تخفیف

اتاق فرار مسلخ یکی از اتاق فرار های شعبه مرکزی مجموعه رازماز در ژانر ترسناک و دلهره آور میباشد . | اتاق فرار مسلخ,اسکیپ روم مسلخ,اتاق فرار ترسناک مسلخ,مسلخ راز ماز,مسلخ رازماز,اتاق فرار مسلخ رازماز,اسکیپ روم مسلخ رازماز,اتاق فرار شیراز,اتاق فرار ترسناک شیراز,اسکیپ روم شیراز,اسکیپ روم ترسناک شیراز,اتاق فرار های شیراز,اسکیپ روم های شیراز,مجموعه اتاق فرار های رازماز,اسکیپ روم رازماز,اتاق فرار رازمازاسکیپ روم رازماز,اتاق فرار رازماز,اتاق فرار چمران شیراز,اسکیپ روم چمران شیراز,اتاق فرار های چمران شیراز,اسکیپ روم های چمران شیراز

اتاق فرار مسلخ یکی از اتاق فرار های شعبه مرکزی مجموعه رازماز در ژانر ترسناک و دلهره آور میباشد . | اتاق فرار مسلخ,اسکیپ روم مسلخ,اتاق فرار ترسناک مسلخ,مسلخ راز ماز,مسلخ رازماز,اتاق فرار مسلخ رازماز,اسکیپ روم مسلخ رازماز,اتاق فرار شیراز,اتاق فرار ترسناک شیراز,اسکیپ روم شیراز,اسکیپ روم ترسناک شیراز,اتاق فرار های شیراز,اسکیپ روم های شیراز,مجموعه اتاق فرار های رازماز,اسکیپ روم رازماز,اتاق فرار رازمازاسکیپ روم رازماز,اتاق فرار رازماز,اتاق فرار چمران شیراز,اسکیپ روم چمران شیراز,اتاق فرار های چمران شیراز,اسکیپ روم های چمران شیراز

سایر اتاق فرار های رازماز