اتاق فرار مهره سرخ
اتاق فرار مهره سرخ یکی از اتاق فرار های شعبه مرکزی مجموعه رازماز در ژانر معمایی - جنایی میباشد . | اتاق فرار مهره سرخ,اسکیپ روم مهره سرخ,اتاق فرار معمایی مهره سرخ,مهره سرخ راز ماز,مهره سرخ رازماز,اتاق فرار مهره سرخ رازماز,اسکیپ روم مهره سرخ رازماز,اتاق فرار شیراز,اتاق فرار معمایی شیراز,اسکیپ روم شیراز,اسکیپ روم معمایی شیراز,اتاق فرار های شیراز,اسکیپ روم های شیراز,مجموعه اتاق فرار های رازماز,اسکیپ روم رازماز,اتاق فرار رازماز,اتاق فرار چمران شیراز,اسکیپ روم چمران شیراز,اتاق فرار های چمران شیراز,اسکیپ روم های چمران شیراز

 • escape room creator از مجموعه : RazeMaz
 • escape room review امتیاز : 0/5
 • escape room genere ژانر اتاق فرار : معمایی
 • escape room price مبلغ بازی :70,000 تومان (برای هر نفر)
 • escape room price محدودیت سنی این بازی :16+
 • escape room address مکان : شیراز،
 • escape room number of persons تعداد نفرات : از 3 تا 5 نفر
 • escape room time مدت زمان بازی : 60 دقیقه
 • escape room hardness degree درجه سختی بازی : 8 از 10
 • escape room address آدرس دقیق : شیراز، فلكه دانشجو ، ابتداى بلوار چمران ، كوچه ١٢، مجموعه رازماز ، شعبه مرکزی
اطلاعات تماس اتاق فرار مهره سرخ
نشان ها
 • 16+
 • 0
قیمت
70,000 تومان110,000 تومان %36.4 تخفیف

اتاق فرار مهره سرخ یکی از اتاق فرار های شعبه مرکزی مجموعه رازماز در ژانر معمایی - جنایی میباشد . | اتاق فرار مهره سرخ,اسکیپ روم مهره سرخ,اتاق فرار معمایی مهره سرخ,مهره سرخ راز ماز,مهره سرخ رازماز,اتاق فرار مهره سرخ رازماز,اسکیپ روم مهره سرخ رازماز,اتاق فرار شیراز,اتاق فرار معمایی شیراز,اسکیپ روم شیراز,اسکیپ روم معمایی شیراز,اتاق فرار های شیراز,اسکیپ روم های شیراز,مجموعه اتاق فرار های رازماز,اسکیپ روم رازماز,اتاق فرار رازماز,اتاق فرار چمران شیراز,اسکیپ روم چمران شیراز,اتاق فرار های چمران شیراز,اسکیپ روم های چمران شیراز

اتاق فرار مهره سرخ یکی از اتاق فرار های شعبه مرکزی مجموعه رازماز در ژانر معمایی - جنایی میباشد . | اتاق فرار مهره سرخ,اسکیپ روم مهره سرخ,اتاق فرار معمایی مهره سرخ,مهره سرخ راز ماز,مهره سرخ رازماز,اتاق فرار مهره سرخ رازماز,اسکیپ روم مهره سرخ رازماز,اتاق فرار شیراز,اتاق فرار معمایی شیراز,اسکیپ روم شیراز,اسکیپ روم معمایی شیراز,اتاق فرار های شیراز,اسکیپ روم های شیراز,مجموعه اتاق فرار های رازماز,اسکیپ روم رازماز,اتاق فرار رازماز,اتاق فرار چمران شیراز,اسکیپ روم چمران شیراز,اتاق فرار های چمران شیراز,اسکیپ روم های چمران شیراز

سایر اتاق فرار های رازماز