اتاق فرار سنگ سار
اتاق فرار سنگ سار، یکی از اتاق فرارهای مجموعه دارک اسکیپ ( Dark Escape ) در ژانر ترسناک، تئاتر تعاملی و در منطقه چهارراه پارک وی شهر تهران واقع شده است. | اتاق فرار سنگ سار,اسکیپ روم سنگ سار,بازی سنگ سار,اتاق فرار سنگسار,اسکیپ روم سنگسار,بازی سنگسار

 • از مجموعه : دارک اسکیپ
 • امتیاز : /5
 • ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره
 • مبلغ بازی :150,000 تومان (برای هر نفر)
 • محدودیت سنی این بازی :18+
 • مکان : تهران، چهارراه پارک وی
 • تعداد نفرات : از 5 تا 10 نفر
 • escape room time مدت زمان بازی : 100 دقیقه
 • درجه سختی بازی : 9 از 10
 • آدرس دقیق : تهران، چهارراه پارک وی، خیابان الف، خیابان شهریور، خیابان اسپندار، کوچه تیر
اطلاعات تماس اتاق فرار سنگ سار
با توجه به غیرفعال بودن رزرو این اتاق فرار، اتاق فرار های زیر را به شما پیشنهاد میدهیم 😍🙌
نشان ها
 • 18+
قیمت
150,000 تومان160,000 تومان %6.3 تخفیف

اتاق فرار سنگ سار، یکی از اتاق فرارهای مجموعه دارک اسکیپ ( Dark Escape ) در ژانر ترسناک، تئاتر تعاملی و در منطقه چهارراه پارک وی شهر تهران واقع شده است. | اتاق فرار سنگ سار,اسکیپ روم سنگ سار,بازی سنگ سار,اتاق فرار سنگسار,اسکیپ روم سنگسار,بازی سنگسار

اتاق فرار سنگ سار، یکی از اتاق فرارهای مجموعه دارک اسکیپ ( Dark Escape ) در ژانر ترسناک، تئاتر تعاملی و در منطقه چهارراه پارک وی شهر تهران واقع شده است. | اتاق فرار سنگ سار,اسکیپ روم سنگ سار,بازی سنگ سار,اتاق فرار سنگسار,اسکیپ روم سنگسار,بازی سنگسار

سایر اتاق فرار های دارک اسکیپ