اتاق فرار های کرج

کلیه ی اتاق فرار های کرج در این صفحه قابل مشاهده است و شما میتوانید اسکیپ روم های کرج را مشاهده کنید ...
در این صفحه شما میتوانید تمامی اتاق فرار های مربوط به کرج را مشاهده و رزرو کنید | اتاق فرار های کرج, اتاق فرار کرج,اسکیپ روم کرج,بازی های کرج,اسکیپ روم های کرج,اسکیپ های کرج,کرج,اتاق کرج,بازی کرج,بازی ترسناک کرج,بازی های ترسناک کرج

اتاق فرار آخرین دیوانه رزرو فعال است
 • 15+
 • 0

اتاق فرار آخرین دیوانه

ارائه دهنده : Carneval Escape مکان : کرج، شاهین ویلا ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 120,000100,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار مجمع دیوانگان رزرو فعال است
 • 16+
 • 0

اتاق فرار مجمع دیوانگان

ارائه دهنده : باکس اسکیپ روم مکان : کرج، جهانشهر ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 90,00056,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار سجین رزرو غیرفعال
 • 18+
 • 0

اتاق فرار سجین

ارائه دهنده : وی اوت مکان : کرج، فردیس ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 110,00090,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار ساحره رزرو غیرفعال
 • 16+
 • 0

اتاق فرار ساحره

ارائه دهنده : وی اوت مکان : کرج، فردیس ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 110,00090,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار ورونیکا رزرو غیرفعال
 • 16+
 • 0

اتاق فرار ورونیکا

ارائه دهنده : وی اوت مکان : کرج، فردیس ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 110,00090,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار رستاخیز مردگان رزرو غیرفعال
 • 16+
 • 0

اتاق فرار رستاخیز مردگان

ارائه دهنده : اسکیپ ایکس مکان : کرج، هفت تیر ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 110,00090,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار غروب رزرو غیرفعال
 • 16+
 • 0

اتاق فرار غروب

ارائه دهنده : آلفا اسکیپ مکان : کرج، میدان ولیعصر ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 110,000100,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار خون بس رزرو غیرفعال
 • 16+
 • 0

اتاق فرار خون بس

ارائه دهنده : اسکیپ هکس مکان : کرج، دولت آباد ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 100,00090,000 تومان   (برای هر نفر)
8 از 8 رکورد موجود

اتاق فرار های کرج, اتاق فرار کرج,اسکیپ روم کرج,بازی های کرج,اسکیپ روم های کرج,اسکیپ های کرج,کرج,اتاق کرج,بازی کرج,بازی ترسناک کرج,بازی های ترسناک کرج | در این صفحه شما میتوانید تمامی اتاق فرار های مربوط به کرج را مشاهده و رزرو کنید

در این صفحه شما میتوانید تمامی اتاق فرار های مربوط به کرج را مشاهده و رزرو کنید | اتاق فرار های کرج, اتاق فرار کرج,اسکیپ روم کرج,بازی های کرج,اسکیپ روم های کرج,اسکیپ های کرج,کرج,اتاق کرج,بازی کرج,بازی ترسناک کرج,بازی های ترسناک کرج