اتاق فرار های تهران

کلیه ی اتاق فرار های تهران در این صفحه قابل مشاهده است و شما میتوانید اسکیپ روم های تهران را مشاهده و به صورت آنلاین اقدام به رزرو اتاق فرار های تهران کنید ...
در این صفحه شما میتوانید تمامی اتاق فرار های مربوط به تهران را مشاهده و رزرو کنید | اتاق فرار های تهران, اتاق فرار تهران,اسکیپ روم تهران,بازی های تهران,اسکیپ روم های تهران,اسکیپ های تهران,تهران,اتاق تهران,بازی تهران,بازی ترسناک تهران,بازی های ترسناک تهران

اتاق فرار مسافرخانه رزرو فعال است
 • 16+

اتاق فرار مسافرخانه

ارائه دهنده : میزبان فرار مکان : تهران، میدان رسالت ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 120,000100,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار جزا رزرو فعال است
 • 18+

اتاق فرار جزا

ارائه دهنده : فوبوس اسکیپ مکان : تهران، تهرانپارس ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 160,000110,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار مردگان رزرو فعال است
 • 16+

اتاق فرار مردگان

ارائه دهنده : اسکیپ کام مکان : تهران، تهرانپارس ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 140,000110,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار یوخابه رزرو فعال است
 • 18+

اتاق فرار یوخابه

ارائه دهنده : Elf Escape مکان : تهران، پیروزی ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 140,000100,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار سومار به زودی
 • 15+

اتاق فرار سومار

ارائه دهنده : بارکد اسکیپ مکان : تهران، تهرانسر ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 130,000110,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار ناقوس رزرو غیرفعال
 • 16+
 • 5.0

اتاق فرار ناقوس

ارائه دهنده : بینگو اسکیپ مکان : تهران، ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 100,00080,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار عمارت عزت الملوک رزرو غیرفعال
 • 16+
 • 5.0

اتاق فرار عمارت عزت الملوک

ارائه دهنده : EscapeCastle مکان : تهران، ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 120,00085,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار بازگشت آنابل به خانه رزرو غیرفعال
 • 16+
 • 5.0

اتاق فرار بازگشت آنابل به خانه

ارائه دهنده : EscapeRoad مکان : تهران، ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 90,00075,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار LAB 13 رزرو غیرفعال
 • 18+
 • 5.0

اتاق فرار LAB 13

ارائه دهنده : OverallEscape مکان : تهران، ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 100,00060,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار Prestige رزرو غیرفعال
 • 18+
 • 5.0

اتاق فرار Prestige

ارائه دهنده : EscapeRunner مکان : تهران، ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 80,00065,000 تومان   (برای هر نفر)
10 از 104 رکورد موجود

اتاق فرار های تهران, اتاق فرار تهران,اسکیپ روم تهران,بازی های تهران,اسکیپ روم های تهران,اسکیپ های تهران,تهران,اتاق تهران,بازی تهران,بازی ترسناک تهران,بازی های ترسناک تهران | در این صفحه شما میتوانید تمامی اتاق فرار های مربوط به تهران را مشاهده و رزرو کنید

در این صفحه شما میتوانید تمامی اتاق فرار های مربوط به تهران را مشاهده و رزرو کنید | اتاق فرار های تهران, اتاق فرار تهران,اسکیپ روم تهران,بازی های تهران,اسکیپ روم های تهران,اسکیپ های تهران,تهران,اتاق تهران,بازی تهران,بازی ترسناک تهران,بازی های ترسناک تهران