مجموعه اتاق فرار ایکس اسکیپ
مجموعه اتاق فرار ایکس اسکیپ ( X Escaperoom ) یکی از مجموعه های اتاق فرار در شهر تهران است. | ایکس اسکیپ,X escape,بازی ایکس اسکیپ,بازی X escape,اتاق فرار ایکس اسکیپ,رزرو اتاق فرار ایکس اسکیپ,رزرو اتاق فرار های ایکس اسکیپ,بازی اتاق فرار ایکس اسکیپ,اتاق فرارهای ایکس اسکیپ,اتاق فرار های ایکس اسکیپ,اسکیپ روم ایکس اسکیپ,رزرو اسکیپ روم ایکس اسکیپ,رزرو اسکیپ روم های ایکس اسکیپ,اسکیپ روم های ایکس اسکیپ,اتاق فرار X escape,رزرو اتاق فرار X escape,رزرو اتاق فرار های X escape,اتاق فرارهای X escape,اتاق فرار های X escape,اسکیپ روم X escape,رزرو اسکیپ روم X escape,رزرو اسکیپ روم های X escape,اسکیپ روم های X escape

تهران

مجموعه اتاق فرار ایکس اسکیپ

مجموعه اتاق فرار ایکس اسکیپ ( X Escaperoom ) یکی از مجموعه های اتاق فرار در شهر تهران است.

در ادامه میتوانید اتاق فرارهای این مجموعه را مشاهده و به صورت آنلاین اقدام به رزرو اتاق فرارهای این مجموعه کنید ...

اتاق فرار های برند ایکس اسکیپ

اتاق فرار فسخ رزرو غیرفعال
  • 16+

اتاق فرار فسخ

ارائه دهنده : ایکس اسکیپ مکان : تهران، پونک ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 130,000120,000 تومان   (برای هر نفر)

مجموعه اتاق فرار ایکس اسکیپ ( X Escaperoom ) یکی از مجموعه های اتاق فرار در شهر تهران است. | ایکس اسکیپ,X escape,بازی ایکس اسکیپ,بازی X escape,اتاق فرار ایکس اسکیپ,رزرو اتاق فرار ایکس اسکیپ,رزرو اتاق فرار های ایکس اسکیپ,بازی اتاق فرار ایکس اسکیپ,اتاق فرارهای ایکس اسکیپ,اتاق فرار های ایکس اسکیپ,اسکیپ روم ایکس اسکیپ,رزرو اسکیپ روم ایکس اسکیپ,رزرو اسکیپ روم های ایکس اسکیپ,اسکیپ روم های ایکس اسکیپ,اتاق فرار X escape,رزرو اتاق فرار X escape,رزرو اتاق فرار های X escape,اتاق فرارهای X escape,اتاق فرار های X escape,اسکیپ روم X escape,رزرو اسکیپ روم X escape,رزرو اسکیپ روم های X escape,اسکیپ روم های X escape

مجموعه اتاق فرار ایکس اسکیپ ( X Escaperoom ) یکی از مجموعه های اتاق فرار در شهر تهران است. | ایکس اسکیپ,X escape,بازی ایکس اسکیپ,بازی X escape,اتاق فرار ایکس اسکیپ,رزرو اتاق فرار ایکس اسکیپ,رزرو اتاق فرار های ایکس اسکیپ,بازی اتاق فرار ایکس اسکیپ,اتاق فرارهای ایکس اسکیپ,اتاق فرار های ایکس اسکیپ,اسکیپ روم ایکس اسکیپ,رزرو اسکیپ روم ایکس اسکیپ,رزرو اسکیپ روم های ایکس اسکیپ,اسکیپ روم های ایکس اسکیپ,اتاق فرار X escape,رزرو اتاق فرار X escape,رزرو اتاق فرار های X escape,اتاق فرارهای X escape,اتاق فرار های X escape,اسکیپ روم X escape,رزرو اسکیپ روم X escape,رزرو اسکیپ روم های X escape,اسکیپ روم های X escape