مجموعه اتاق فرار 144 اسکیپ
مجموعه اتاق فرار 144، با داشتن کافه و بردگیم و در یکی از منطقه معالی آباد شیراز قرار دارد. | 144 اسکیپ,144 escape,بازی 144 اسکیپ,بازی 144 escape,اتاق فرار 144 اسکیپ,رزرو اتاق فرار 144 اسکیپ,رزرو اتاق فرار های 144 اسکیپ,بازی اتاق فرار 144 اسکیپ,اتاق فرارهای 144 اسکیپ,اتاق فرار های 144 اسکیپ,اسکیپ روم 144 اسکیپ,رزرو اسکیپ روم 144 اسکیپ,رزرو اسکیپ روم های 144 اسکیپ,اسکیپ روم های 144 اسکیپ,اتاق فرار 144 escape,رزرو اتاق فرار 144 escape,رزرو اتاق فرار های 144 escape,اتاق فرارهای 144 escape,اتاق فرار های 144 escape,اسکیپ روم 144 escape,رزرو اسکیپ روم 144 escape,رزرو اسکیپ روم های 144 escape,اسکیپ روم های 144 escape

144 اسکیپ

مجموعه اتاق فرار 144 اسکیپ

مجموعه اتاق فرار 144، با داشتن کافه و بردگیم و در یکی از منطقه معالی آباد شیراز قرار دارد.

در ادامه میتوانید اتاق فرار های این مجموعه را مشاهده و به صورت آنلاین اقدام به رزرو اتاق فرار های این مجموعه کنید

اتاق فرار های برند 144 اسکیپ

اتاق فرار دخمه توقف کامل
  • 16+

اتاق فرار دخمه

ارائه دهنده : 144 اسکیپ مکان : شیراز، معالی آباد ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 100,00075,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار سرنخ توقف کامل
  • 12+

اتاق فرار سرنخ

ارائه دهنده : 144 اسکیپ مکان : شیراز، معالی آباد ژانر اتاق فرار : معمایی 10075,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار متل اکس - motel x توقف کامل
  • 12+

اتاق فرار متل اکس - motel x

ارائه دهنده : اسکیپ 144 مکان : شیراز، معالی آباد ژانر اتاق فرار : معمایی 100,00075,000 تومان   (برای هر نفر)

مجموعه اتاق فرار 144، با داشتن کافه و بردگیم و در یکی از منطقه معالی آباد شیراز قرار دارد. | 144 اسکیپ,144 escape,بازی 144 اسکیپ,بازی 144 escape,اتاق فرار 144 اسکیپ,رزرو اتاق فرار 144 اسکیپ,رزرو اتاق فرار های 144 اسکیپ,بازی اتاق فرار 144 اسکیپ,اتاق فرارهای 144 اسکیپ,اتاق فرار های 144 اسکیپ,اسکیپ روم 144 اسکیپ,رزرو اسکیپ روم 144 اسکیپ,رزرو اسکیپ روم های 144 اسکیپ,اسکیپ روم های 144 اسکیپ,اتاق فرار 144 escape,رزرو اتاق فرار 144 escape,رزرو اتاق فرار های 144 escape,اتاق فرارهای 144 escape,اتاق فرار های 144 escape,اسکیپ روم 144 escape,رزرو اسکیپ روم 144 escape,رزرو اسکیپ روم های 144 escape,اسکیپ روم های 144 escape

مجموعه اتاق فرار 144، با داشتن کافه و بردگیم و در یکی از منطقه معالی آباد شیراز قرار دارد. | 144 اسکیپ,144 escape,بازی 144 اسکیپ,بازی 144 escape,اتاق فرار 144 اسکیپ,رزرو اتاق فرار 144 اسکیپ,رزرو اتاق فرار های 144 اسکیپ,بازی اتاق فرار 144 اسکیپ,اتاق فرارهای 144 اسکیپ,اتاق فرار های 144 اسکیپ,اسکیپ روم 144 اسکیپ,رزرو اسکیپ روم 144 اسکیپ,رزرو اسکیپ روم های 144 اسکیپ,اسکیپ روم های 144 اسکیپ,اتاق فرار 144 escape,رزرو اتاق فرار 144 escape,رزرو اتاق فرار های 144 escape,اتاق فرارهای 144 escape,اتاق فرار های 144 escape,اسکیپ روم 144 escape,رزرو اسکیپ روم 144 escape,رزرو اسکیپ روم های 144 escape,اسکیپ روم های 144 escape