مجموعه اتاق فرار بوم اسکیپ
مجموعه «بوم اسکیپ» تاکنون بازی‌های حریم شخصی، رستگاری بیولوژیکی و وارونگی را ارائه داده است. | بوم اسکیپ,Boom Escape,بازی بوم اسکیپ,بازی Boom Escape,اتاق فرار بوم اسکیپ,رزرو اتاق فرار بوم اسکیپ,رزرو اتاق فرار های بوم اسکیپ,بازی اتاق فرار بوم اسکیپ,اتاق فرارهای بوم اسکیپ,اتاق فرار های بوم اسکیپ,اسکیپ روم بوم اسکیپ,رزرو اسکیپ روم بوم اسکیپ,رزرو اسکیپ روم های بوم اسکیپ,اسکیپ روم های بوم اسکیپ,اتاق فرار Boom Escape,رزرو اتاق فرار Boom Escape,رزرو اتاق فرار های Boom Escape,اتاق فرارهای Boom Escape,اتاق فرار های Boom Escape,اسکیپ روم Boom Escape,رزرو اسکیپ روم Boom Escape,رزرو اسکیپ روم های Boom Escape,اسکیپ روم های Boom Escape

بوم اسکیپ

مجموعه اتاق فرار بوم اسکیپ

مجموعه «بوم اسکیپ» تاکنون بازی‌های حریم شخصی، رستگاری بیولوژیکی و وارونگی را ارائه داده است. که در منطقه میدان کاج تهران واقع شده است.

اتاق فرار حریم شخصی

تهران،  میدان کاج،خیابان سعادت آباد شمالی،خیابان پنجم (نوروزی)، ساختمان شماره ۶، واحد ۲۰
تلفن: 09361771819

اتاق فرار رستگاری بیولوژیکی

میدان کاج،خیابان سعادت آباد شمالی،خیابان پنجم (نوروزی)، ساختمان شماره ۶، واحد ۲۰
تلفن: 09361771819

اتاق فرار وارونگی

میدان کاج،خیابان سعادت آباد شمالی،خیابان پنجم (نوروزی)، ساختمان شماره ۶، واحد ۲۰
تلفن: 09361771819

 

 

اتاق فرار های برند بوم اسکیپ

اتاق فرار حریم شخصی توقف کامل
  • 16+

اتاق فرار حریم شخصی

ارائه دهنده : بوم اسکیپ مکان : تهران، سعادت آباد ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 110,000100,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار رستگاری بیولوژیکی توقف کامل
  • 16+

اتاق فرار رستگاری بیولوژیکی

ارائه دهنده : بوم اسکیپ مکان : تهران، سعادت آباد ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 110,00080,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار وارونگی توقف موقت
  • 16+

اتاق فرار وارونگی

ارائه دهنده : بوم اسکیپ مکان : تهران، سعادت آباد ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 70,00049,000 تومان   (برای هر نفر)

مجموعه «بوم اسکیپ» تاکنون بازی‌های حریم شخصی، رستگاری بیولوژیکی و وارونگی را ارائه داده است. | بوم اسکیپ,Boom Escape,بازی بوم اسکیپ,بازی Boom Escape,اتاق فرار بوم اسکیپ,رزرو اتاق فرار بوم اسکیپ,رزرو اتاق فرار های بوم اسکیپ,بازی اتاق فرار بوم اسکیپ,اتاق فرارهای بوم اسکیپ,اتاق فرار های بوم اسکیپ,اسکیپ روم بوم اسکیپ,رزرو اسکیپ روم بوم اسکیپ,رزرو اسکیپ روم های بوم اسکیپ,اسکیپ روم های بوم اسکیپ,اتاق فرار Boom Escape,رزرو اتاق فرار Boom Escape,رزرو اتاق فرار های Boom Escape,اتاق فرارهای Boom Escape,اتاق فرار های Boom Escape,اسکیپ روم Boom Escape,رزرو اسکیپ روم Boom Escape,رزرو اسکیپ روم های Boom Escape,اسکیپ روم های Boom Escape

مجموعه «بوم اسکیپ» تاکنون بازی‌های حریم شخصی، رستگاری بیولوژیکی و وارونگی را ارائه داده است. | بوم اسکیپ,Boom Escape,بازی بوم اسکیپ,بازی Boom Escape,اتاق فرار بوم اسکیپ,رزرو اتاق فرار بوم اسکیپ,رزرو اتاق فرار های بوم اسکیپ,بازی اتاق فرار بوم اسکیپ,اتاق فرارهای بوم اسکیپ,اتاق فرار های بوم اسکیپ,اسکیپ روم بوم اسکیپ,رزرو اسکیپ روم بوم اسکیپ,رزرو اسکیپ روم های بوم اسکیپ,اسکیپ روم های بوم اسکیپ,اتاق فرار Boom Escape,رزرو اتاق فرار Boom Escape,رزرو اتاق فرار های Boom Escape,اتاق فرارهای Boom Escape,اتاق فرار های Boom Escape,اسکیپ روم Boom Escape,رزرو اسکیپ روم Boom Escape,رزرو اسکیپ روم های Boom Escape,اسکیپ روم های Boom Escape