مجموعه اتاق فرار مگا اسکیپ
مجموعه «مگا اسکیپ» تاکنون بازی‌های سینما و تالار مرگ را ارائه داده است و در منطقه اکباتان تهران واقع شده است | مگا اسکیپ,Mega Escape,بازی مگا اسکیپ,بازی Mega Escape,اتاق فرار مگا اسکیپ,رزرو اتاق فرار مگا اسکیپ,رزرو اتاق فرار های مگا اسکیپ,بازی اتاق فرار مگا اسکیپ,اتاق فرارهای مگا اسکیپ,اتاق فرار های مگا اسکیپ,اسکیپ روم مگا اسکیپ,رزرو اسکیپ روم مگا اسکیپ,رزرو اسکیپ روم های مگا اسکیپ,اسکیپ روم های مگا اسکیپ,اتاق فرار Mega Escape,رزرو اتاق فرار Mega Escape,رزرو اتاق فرار های Mega Escape,اتاق فرارهای Mega Escape,اتاق فرار های Mega Escape,اسکیپ روم Mega Escape,رزرو اسکیپ روم Mega Escape,رزرو اسکیپ روم های Mega Escape,اسکیپ روم های Mega Escape

مگا اسکیپ

مجموعه اتاق فرار مگا اسکیپ

مجموعه «مگا اسکیپ» تاکنون بازی‌های سینما و تالار مرگ را ارائه داده است و در منطقه  اکباتان تهران واقع شده است

اتاق فرار سینما مردگان
تهران , شهرک اکباتان، مجتمع تجاری مگامال، طبقه سوم، پردیس سینمایی
تلفن: 09374065191

اتاق فرار تالار مرگ
تهران , شهرک اکباتان، مجتمع تجاری مگامال، طبقه سوم، پردیس سینمایی
تلفن: 09374065191

اتاق فرار های برند مگا اسکیپ

اتاق فرار تالار مرگ رزرو فعال است
  • 16+

اتاق فرار تالار مرگ

ارائه دهنده : مگا اسکیپ مکان : تهران، اکباتان ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 100,00090,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار سینما مردگان رزرو فعال است
  • 16+

اتاق فرار سینما مردگان

ارائه دهنده : مگا اسکیپ مکان : تهران، اکباتان ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 100,00090,000 تومان   (برای هر نفر)
جن اکباتان رزرو فعال است
  • 16+

جن اکباتان

ارائه دهنده : مگا اسکیپ مکان : تهران، اکباتان ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 130,000120,000 تومان   (برای هر نفر)

مجموعه «مگا اسکیپ» تاکنون بازی‌های سینما و تالار مرگ را ارائه داده است و در منطقه اکباتان تهران واقع شده است | مگا اسکیپ,Mega Escape,بازی مگا اسکیپ,بازی Mega Escape,اتاق فرار مگا اسکیپ,رزرو اتاق فرار مگا اسکیپ,رزرو اتاق فرار های مگا اسکیپ,بازی اتاق فرار مگا اسکیپ,اتاق فرارهای مگا اسکیپ,اتاق فرار های مگا اسکیپ,اسکیپ روم مگا اسکیپ,رزرو اسکیپ روم مگا اسکیپ,رزرو اسکیپ روم های مگا اسکیپ,اسکیپ روم های مگا اسکیپ,اتاق فرار Mega Escape,رزرو اتاق فرار Mega Escape,رزرو اتاق فرار های Mega Escape,اتاق فرارهای Mega Escape,اتاق فرار های Mega Escape,اسکیپ روم Mega Escape,رزرو اسکیپ روم Mega Escape,رزرو اسکیپ روم های Mega Escape,اسکیپ روم های Mega Escape

مجموعه «مگا اسکیپ» تاکنون بازی‌های سینما و تالار مرگ را ارائه داده است و در منطقه اکباتان تهران واقع شده است | مگا اسکیپ,Mega Escape,بازی مگا اسکیپ,بازی Mega Escape,اتاق فرار مگا اسکیپ,رزرو اتاق فرار مگا اسکیپ,رزرو اتاق فرار های مگا اسکیپ,بازی اتاق فرار مگا اسکیپ,اتاق فرارهای مگا اسکیپ,اتاق فرار های مگا اسکیپ,اسکیپ روم مگا اسکیپ,رزرو اسکیپ روم مگا اسکیپ,رزرو اسکیپ روم های مگا اسکیپ,اسکیپ روم های مگا اسکیپ,اتاق فرار Mega Escape,رزرو اتاق فرار Mega Escape,رزرو اتاق فرار های Mega Escape,اتاق فرارهای Mega Escape,اتاق فرار های Mega Escape,اسکیپ روم Mega Escape,رزرو اسکیپ روم Mega Escape,رزرو اسکیپ روم های Mega Escape,اسکیپ روم های Mega Escape