مجموعه اتاق فرار آلکاتراز
مجموعه اتاق فرار آلکاتراز شیراز، یکی از مجموعه های اتاق فرار با 3 اتاق فرار در مجتمع خلیج فارس ( شهرک گلستان ) میباشد. | آلکاتراز,Alcatraz,بازی آلکاتراز,بازی Alcatraz,اتاق فرار آلکاتراز,رزرو اتاق فرار آلکاتراز,رزرو اتاق فرار های آلکاتراز,بازی اتاق فرار آلکاتراز,اتاق فرارهای آلکاتراز,اتاق فرار های آلکاتراز,اسکیپ روم آلکاتراز,رزرو اسکیپ روم آلکاتراز,رزرو اسکیپ روم های آلکاتراز,اسکیپ روم های آلکاتراز,اتاق فرار Alcatraz,رزرو اتاق فرار Alcatraz,رزرو اتاق فرار های Alcatraz,اتاق فرارهای Alcatraz,اتاق فرار های Alcatraz,اسکیپ روم Alcatraz,رزرو اسکیپ روم Alcatraz,رزرو اسکیپ روم های Alcatraz,اسکیپ روم های Alcatraz

آلکاتراز

مجموعه اتاق فرار آلکاتراز

مجموعه اتاق فرار آلکاتراز شیراز، یکی از مجموعه های اتاق فرار با 3 اتاق فرار در مجتمع خلیج فارس ( شهرک گلستان ) میباشد.

اطلاعات تماس و همچنین اتاق فرار های مجموعه آلکاتراز را میتوانید در این قسمت مشاهده کنید ...

شماره تماس مجموعه آلکاتراز شیراز : 

09175665676

آدرس مجموعه آلکاتراز شیراز : 

شیراز، شهرک گلستان، مجتمع خلیج فارس، ورودی شماره 5 پارکینگ 3، ورودی سینما هنر شهر آفتاب، لاین سمت چپ

 

 

اتاق فرار های برند آلکاتراز

اتاق فرار کلبه وحشت آلکاتراز
  • 13+
  • 0

اتاق فرار کلبه وحشت آلکاتراز

ارائه دهنده : Alcatraz مکان : شیراز، ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 80,00050,000 تومان   (برای هر نفر)

مجموعه اتاق فرار آلکاتراز شیراز، یکی از مجموعه های اتاق فرار با 3 اتاق فرار در مجتمع خلیج فارس ( شهرک گلستان ) میباشد. | آلکاتراز,Alcatraz,بازی آلکاتراز,بازی Alcatraz,اتاق فرار آلکاتراز,رزرو اتاق فرار آلکاتراز,رزرو اتاق فرار های آلکاتراز,بازی اتاق فرار آلکاتراز,اتاق فرارهای آلکاتراز,اتاق فرار های آلکاتراز,اسکیپ روم آلکاتراز,رزرو اسکیپ روم آلکاتراز,رزرو اسکیپ روم های آلکاتراز,اسکیپ روم های آلکاتراز,اتاق فرار Alcatraz,رزرو اتاق فرار Alcatraz,رزرو اتاق فرار های Alcatraz,اتاق فرارهای Alcatraz,اتاق فرار های Alcatraz,اسکیپ روم Alcatraz,رزرو اسکیپ روم Alcatraz,رزرو اسکیپ روم های Alcatraz,اسکیپ روم های Alcatraz

مجموعه اتاق فرار آلکاتراز شیراز، یکی از مجموعه های اتاق فرار با 3 اتاق فرار در مجتمع خلیج فارس ( شهرک گلستان ) میباشد. | آلکاتراز,Alcatraz,بازی آلکاتراز,بازی Alcatraz,اتاق فرار آلکاتراز,رزرو اتاق فرار آلکاتراز,رزرو اتاق فرار های آلکاتراز,بازی اتاق فرار آلکاتراز,اتاق فرارهای آلکاتراز,اتاق فرار های آلکاتراز,اسکیپ روم آلکاتراز,رزرو اسکیپ روم آلکاتراز,رزرو اسکیپ روم های آلکاتراز,اسکیپ روم های آلکاتراز,اتاق فرار Alcatraz,رزرو اتاق فرار Alcatraz,رزرو اتاق فرار های Alcatraz,اتاق فرارهای Alcatraz,اتاق فرار های Alcatraz,اسکیپ روم Alcatraz,رزرو اسکیپ روم Alcatraz,رزرو اسکیپ روم های Alcatraz,اسکیپ روم های Alcatraz