مجموعه اتاق فرار هزارتو
مجموعه هزارتو شیراز، با راه اندازی 3 اتاق فرار یکی از مجموعه های اتاق فرار و برد گیم در شیراز میباشد. | هزارتو,Hezar 2,بازی هزارتو,بازی Hezar 2,اتاق فرار هزارتو,رزرو اتاق فرار هزارتو,رزرو اتاق فرار های هزارتو,بازی اتاق فرار هزارتو,اتاق فرارهای هزارتو,اتاق فرار های هزارتو,اسکیپ روم هزارتو,رزرو اسکیپ روم هزارتو,رزرو اسکیپ روم های هزارتو,اسکیپ روم های هزارتو,اتاق فرار Hezar 2,رزرو اتاق فرار Hezar 2,رزرو اتاق فرار های Hezar 2,اتاق فرارهای Hezar 2,اتاق فرار های Hezar 2,اسکیپ روم Hezar 2,رزرو اسکیپ روم Hezar 2,رزرو اسکیپ روم های Hezar 2,اسکیپ روم های Hezar 2

هزارتو

مجموعه اتاق فرار هزارتو

مجموعه هزارتو شیراز، با راه اندازی 3 اتاق فرار یکی از مجموعه های اتاق فرار و برد گیم در شیراز میباشد.

آدرس : شیراز، خیابان معالی آباد، گلدشت معالی آباد، نسترن 1، مجموعه هزارتو

شماره تماس : 09171194660

 

اتاق فرار دخمه

اتاق فرار سرنخ

اتاق فرار متل اکس (Motel X)

اتاق فرار های برند هزارتو

اتاق فرار دخمه
  • 16+
  • 0

اتاق فرار دخمه

ارائه دهنده : Hezar2 مکان : شیراز، ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 80,00060,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار سرنخ
  • 12+
  • 0

اتاق فرار سرنخ

ارائه دهنده : Hezar2 مکان : شیراز، ژانر اتاق فرار : معمایی 80,00060,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار متل اکس - motel x
  • 12+
  • 0

اتاق فرار متل اکس - motel x

ارائه دهنده : Hezar2 مکان : شیراز، ژانر اتاق فرار : معمایی 80,00065,000 تومان   (برای هر نفر)

مجموعه هزارتو شیراز، با راه اندازی 3 اتاق فرار یکی از مجموعه های اتاق فرار و برد گیم در شیراز میباشد. | هزارتو,Hezar 2,بازی هزارتو,بازی Hezar 2,اتاق فرار هزارتو,رزرو اتاق فرار هزارتو,رزرو اتاق فرار های هزارتو,بازی اتاق فرار هزارتو,اتاق فرارهای هزارتو,اتاق فرار های هزارتو,اسکیپ روم هزارتو,رزرو اسکیپ روم هزارتو,رزرو اسکیپ روم های هزارتو,اسکیپ روم های هزارتو,اتاق فرار Hezar 2,رزرو اتاق فرار Hezar 2,رزرو اتاق فرار های Hezar 2,اتاق فرارهای Hezar 2,اتاق فرار های Hezar 2,اسکیپ روم Hezar 2,رزرو اسکیپ روم Hezar 2,رزرو اسکیپ روم های Hezar 2,اسکیپ روم های Hezar 2

مجموعه هزارتو شیراز، با راه اندازی 3 اتاق فرار یکی از مجموعه های اتاق فرار و برد گیم در شیراز میباشد. | هزارتو,Hezar 2,بازی هزارتو,بازی Hezar 2,اتاق فرار هزارتو,رزرو اتاق فرار هزارتو,رزرو اتاق فرار های هزارتو,بازی اتاق فرار هزارتو,اتاق فرارهای هزارتو,اتاق فرار های هزارتو,اسکیپ روم هزارتو,رزرو اسکیپ روم هزارتو,رزرو اسکیپ روم های هزارتو,اسکیپ روم های هزارتو,اتاق فرار Hezar 2,رزرو اتاق فرار Hezar 2,رزرو اتاق فرار های Hezar 2,اتاق فرارهای Hezar 2,اتاق فرار های Hezar 2,اسکیپ روم Hezar 2,رزرو اسکیپ روم Hezar 2,رزرو اسکیپ روم های Hezar 2,اسکیپ روم های Hezar 2