مجموعه اتاق فرار رازماز
مجموعه اتاق فرار راز ماز با راه اندازی 16 بازی اتاق فرار در شیراز، جزو یکی از بهترین مجموعه های اتاق فرار در ایران است که اکثر اتاق های این مجموعه در درجه حرفه ای میباشند ... | رازماز,Razemaz,بازی رازماز,بازی Razemaz,اتاق فرار رازماز,رزرو اتاق فرار رازماز,رزرو اتاق فرار های رازماز,بازی اتاق فرار رازماز,اتاق فرارهای رازماز,اتاق فرار های رازماز,اسکیپ روم رازماز,رزرو اسکیپ روم رازماز,رزرو اسکیپ روم های رازماز,اسکیپ روم های رازماز,اتاق فرار Razemaz,رزرو اتاق فرار Razemaz,رزرو اتاق فرار های Razemaz,اتاق فرارهای Razemaz,اتاق فرار های Razemaz,اسکیپ روم Razemaz,رزرو اسکیپ روم Razemaz,رزرو اسکیپ روم های Razemaz,اسکیپ روم های Razemaz

رازماز

مجموعه اتاق فرار رازماز

مجموعه اتاق فرار راز ماز با راه اندازی 16 بازی اتاق فرار در شیراز، جزو یکی از بهترین مجموعه های اتاق فرار در ایران است که اکثر اتاق های این مجموعه در درجه حرفه ای میباشند ...

این مجموعه تاکنون 5 شعبه دارد که میتوانید اتاق فرار های موجود در هر شعبه را در ادامه مشاهده کنید ...

 

شعبه مرکزی مجموعه رازماز :

آدرس :

شیراز، فلكه دانشجو ، ابتداى بلوار چمران ، كوچه ١٢، مجموعه رازماز ، شعبه مرکزی

تلفن های مجموعه :

07136262388 - 07136266064

اتاق فرار های شعبه مرکزی مجموعه راز ماز:

اتاق فرار مهره سرخ
اتاق فرار طلسم
اتاق فرار مسلخ
اتاق فرار مسلخ 2
بازی وهم
اتاق فرار شب قمار

 

شعبه قصردشت مجموعه رازماز : 

آدرس :

تلفن های مجموعه :

07136262388 - 07136266064

اتاق فرار های شعبه قصردشت :

اتاق فرار آل

اتاق فرار گرمابه خان

 

شعبه الف ( معالی آباد ) مجموعه رازماز : 

آدرس :

شیراز، پل معالى آباد ، ساختمان الف ، طبقه ٩

تلفن های مجموعه :

07136262388 - 07136266064

اتاق فرار های شعبه الف ( معالی آباد ) :

اتاق فرار برج مراقبت

اتاق فرار زار

اتاق فرار شعبده باز

 

شعبه تاچارا :

آدرس :

شیراز، تاچارا ، كوچه ١٩ ، نبش كوچه ١٩/٦

تلفن های مجموعه :

07136262388 - 07136266064

اتاق فرار كافه كازبا

اتاق فرار دنبالم بیا

اتاق فرار راز رازقی

 

شعبه ارم:

آدرس :

شیراز، میدان ارم، ابتدای بلوار جمهوری، کوچه 32، پلاک 30

تلفن های مجموعه :

07136262388 - 07136266064

اتاق فرار کیش و مات

اتاق فرار گذر حاج زینل

اتاق فرار های برند رازماز

اتاق فرار مهره سرخ توقف کامل
 • 16+

اتاق فرار مهره سرخ

ارائه دهنده : RazeMaz مکان : شیراز، ژانر اتاق فرار : معمایی 110,00070,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار طلسم توقف کامل
 • 16+

اتاق فرار طلسم

ارائه دهنده : RazeMaz مکان : شیراز، ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 110,00075,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار مسلخ توقف کامل
 • 16+

اتاق فرار مسلخ

ارائه دهنده : RazeMaz مکان : شیراز، ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 110,00085,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار مسلخ 2 توقف کامل
 • 16+

اتاق فرار مسلخ 2

ارائه دهنده : RazeMaz مکان : شیراز، ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 110,00085,000 تومان   (برای هر نفر)
وهم توقف کامل
 • 18+

وهم

ارائه دهنده : RazeMaz مکان : شیراز، ژانر اتاق فرار : سورئال 110,00060,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار شب قمار توقف کامل
 • 16+

اتاق فرار شب قمار

ارائه دهنده : RazeMaz مکان : شیراز، ژانر اتاق فرار : معمایی 90,00050,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار آل توقف کامل
 • 16+

اتاق فرار آل

ارائه دهنده : RazeMaz مکان : شیراز، ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 110,00090,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار گرمابه خان توقف کامل
 • 16+

اتاق فرار گرمابه خان

ارائه دهنده : RazeMaz مکان : شیراز، ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 110,00090,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار زار رزرو غیرفعال
 • 16+

اتاق فرار زار

ارائه دهنده : RazeMaz مکان : شیراز، ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 110,00090,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار شعبده باز رزرو غیرفعال
 • 16+

اتاق فرار شعبده باز

ارائه دهنده : RazeMaz مکان : شیراز، ژانر اتاق فرار : معمایی 110,00080,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار برج مراقبت رزرو غیرفعال
 • 16+

اتاق فرار برج مراقبت

ارائه دهنده : RazeMaz مکان : شیراز، ژانر اتاق فرار : معمایی 110,00080,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار كافه كازبا توقف کامل
 • 12+

اتاق فرار كافه كازبا

ارائه دهنده : RazeMaz مکان : شیراز، ژانر اتاق فرار : معمایی 110,00090,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار دنبالم بيا توقف کامل
 • 16+

اتاق فرار دنبالم بيا

ارائه دهنده : RazeMaz مکان : شیراز، ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 110,00080,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار راز رازقى توقف کامل
 • 18+

اتاق فرار راز رازقى

ارائه دهنده : RazeMaz مکان : شیراز، ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 110,000100,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار کیش و مات توقف کامل
 • 18+

اتاق فرار کیش و مات

ارائه دهنده : RazeMaz مکان : شیراز، ژانر اتاق فرار : ترسناک و دلهره 150,000120,000 تومان   (برای هر نفر)
اتاق فرار گذر حاج زینل توقف کامل
 • 16+

اتاق فرار گذر حاج زینل

ارائه دهنده : RazeMaz مکان : شیراز، ژانر اتاق فرار : معمایی 110,00080,000 تومان   (برای هر نفر)

مجموعه اتاق فرار راز ماز با راه اندازی 16 بازی اتاق فرار در شیراز، جزو یکی از بهترین مجموعه های اتاق فرار در ایران است که اکثر اتاق های این مجموعه در درجه حرفه ای میباشند ... | رازماز,Razemaz,بازی رازماز,بازی Razemaz,اتاق فرار رازماز,رزرو اتاق فرار رازماز,رزرو اتاق فرار های رازماز,بازی اتاق فرار رازماز,اتاق فرارهای رازماز,اتاق فرار های رازماز,اسکیپ روم رازماز,رزرو اسکیپ روم رازماز,رزرو اسکیپ روم های رازماز,اسکیپ روم های رازماز,اتاق فرار Razemaz,رزرو اتاق فرار Razemaz,رزرو اتاق فرار های Razemaz,اتاق فرارهای Razemaz,اتاق فرار های Razemaz,اسکیپ روم Razemaz,رزرو اسکیپ روم Razemaz,رزرو اسکیپ روم های Razemaz,اسکیپ روم های Razemaz

مجموعه اتاق فرار راز ماز با راه اندازی 16 بازی اتاق فرار در شیراز، جزو یکی از بهترین مجموعه های اتاق فرار در ایران است که اکثر اتاق های این مجموعه در درجه حرفه ای میباشند ... | رازماز,Razemaz,بازی رازماز,بازی Razemaz,اتاق فرار رازماز,رزرو اتاق فرار رازماز,رزرو اتاق فرار های رازماز,بازی اتاق فرار رازماز,اتاق فرارهای رازماز,اتاق فرار های رازماز,اسکیپ روم رازماز,رزرو اسکیپ روم رازماز,رزرو اسکیپ روم های رازماز,اسکیپ روم های رازماز,اتاق فرار Razemaz,رزرو اتاق فرار Razemaz,رزرو اتاق فرار های Razemaz,اتاق فرارهای Razemaz,اتاق فرار های Razemaz,اسکیپ روم Razemaz,رزرو اسکیپ روم Razemaz,رزرو اسکیپ روم های Razemaz,اسکیپ روم های Razemaz