انواع قفل های اتاق فرار

در اتاق فرار ها قفل های مختلفی وجود دارد. اعم از قفل های پترنی، قفل های عددی، قفل های کلیدی و ... که در این دسته بندی به معرفی انواع قفل های اسکیپ روم خواهیم پرداخت ... در اتاق فرار ها قفل های مختلفی وجود دارد. اعم از قفل های پترنی، قفل های عددی، قفل های کلیدی و ... که در این دسته بندی به معرفی انواع قفل های اسکیپ روم خواهیم پرداخت ... | قفل عددی,قفل پترنی,قفل جهتی,قفل گاو صندوقی,قفل های اتاق فرار,قفل اسکیپ روم,قفل اتاق فرار,انواع قفل های اتاق فرار,انواع قفل های اسکیپ روم, قفل دیجیتالی,قفل حروفی,قفل تاریخی,قفل ساعتی

قفل عددی

قفل عددی

قفل های عددی همونطور که از اسمشون پیدا هست، از یک رشته عدد تشکیل میشوند و بر اساس شیاری که روی قفل ( یا در کنار و یا در جلوی قفل ) مشخص هست، باید اعداد ( رمز ) های بدست آمده را از بالا به پایین وارد کنیم
قفل کلیدی

قفل کلیدی

قفل های کلیدی، ساده ترین نوع قفل های اتاق فرار هستند. در این پست قصد داریم قفل های کلیدی اتاق فرار رو بهتون معرفی کنیم ...
قفل پترنی

قفل پترنی

قفل های پترنی یکی از قفل هایی هست که در برخی از اتاق فرار ها مشاهده میکنید ...
قفل گاوصندوقی

قفل گاوصندوقی

قفل های گاوصندوقی همانطور که از اسمشون پیدا هست، به شکل قفل های گاوصندوق هستند و دارای یک مکانیزم چرخشی برای وارد کردن رمز هستند
4 از 4 رکورد موجود

قفل عددی,قفل پترنی,قفل جهتی,قفل گاو صندوقی,قفل های اتاق فرار,قفل اسکیپ روم,قفل اتاق فرار,انواع قفل های اتاق فرار,انواع قفل های اسکیپ روم, قفل دیجیتالی,قفل حروفی,قفل تاریخی,قفل ساعتی | در اتاق فرار ها قفل های مختلفی وجود دارد. اعم از قفل های پترنی، قفل های عددی، قفل های کلیدی و ... که در این دسته بندی به معرفی انواع قفل های اسکیپ روم خواهیم پرداخت ...

در اتاق فرار ها قفل های مختلفی وجود دارد. اعم از قفل های پترنی، قفل های عددی، قفل های کلیدی و ... که در این دسته بندی به معرفی انواع قفل های اسکیپ روم خواهیم پرداخت ... | قفل عددی,قفل پترنی,قفل جهتی,قفل گاو صندوقی,قفل های اتاق فرار,قفل اسکیپ روم,قفل اتاق فرار,انواع قفل های اتاق فرار,انواع قفل های اسکیپ روم, قفل دیجیتالی,قفل حروفی,قفل تاریخی,قفل ساعتی